An Claigeann aig Damien Hirst

“Ceann-suidhe na Ruis, b’ esan as coireach, nan creideadh tu na naidheachdan air an rèidio. Easaonta eadar e fhèin agus ceann-suidhe na Pòlainn … no an e a’ Ghearmailt a bh’ ann? Cha robh e gu diofar co-dhiù. Breugan! Cha robh dad eile ri chluinntinn air na naidheachdan. Breugan agus propaganda an riaghaltais, agus cha robh Ruairidh a’ creidsinn facal dheth.”

Blame the President of Russia! The energy crisis is getting worse and there’s nothing but fake news about the reasons behind it, but somehow Ruairidh must get home tonight. An Rathad Dhachaigh (The Homeward Road) is Alison’s poignant story about personal determination in the midst of a political and economic crisis.

Chuir Clàr an cruinneachadh seo ri chèile airson sgrìobhadh ùr le 21 sgrìobhadairean a thaisbeanadh ann an trì leabhraichean. Tha An Rathad Dhachaigh le Alison san dàrna leabhar.

An Claigeann aig Damien Hirst (Damien Hirst’s Skull) is a collection of new writing by 21 writers in three volumes. Alison’s story, An Rathad Dhachaigh (The Homeward Road) is in volume 2.