Mu (About)

Bidh Alison Lang a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Tha i air leabhraichean fhoillseachadh le Clàr, Sandstone PressAcair agus Luath Press. Tha i air bruidhinn aig fèisean leabhraichean Dhùn Èideann, Ulapuil, agus Aye Write, agus chaidh na leabhraichean aice ainmeachadh air geàrr-liostaichean nan duaisean Dhòmhnaill Mheek agus Comann Crann na h-Alba. Bidh i cuideachd a’ sgrìobhadh dràma airson telebhisean, rèidio agus àrd-ùrlar.

Alison Lang writes in Gaelic and English. Her books have been published by Clàr, Sandstone PressAcair and Luath Press. She has appeared at the Edinburgh, Ullapool and Aye Write book festivals, and her books have been shortlisted for Donald Meek and Saltire Society awards. She also writes drama for television, radio and stage.

Alison tweets at @alisonlang
You can contact her by email at alisonlang [at] outlook.com.