*Sgrìobhadh aig SMO*

Ùidh agad ann an sgrìobhadh cruthachail?
Bidh mi a’ stiùireadh cùrsa aig Sabhal Mòr Ostaig san Lùnastal am-bliadhna.

Thairis air a’ chùrsa seo, eadar obair mar bhuidhinn is nad aonar, gheibhear taic le bhith a’ togail is a’ cur an cèill bheachdan, ag obair air structair, a’ leasachadh charactaran is eile, le amas sgeulachd ghoirid slàn no sgriobt goirid a bhith deiseil aig deireadh na seachdain. Gheibhear cothrom a bhith ag obair leat fhèin is cuideachd comhairle aghaidh ri aghaidh fhaighinn bhuamsa.

Cinn-latha: 13 Lùnastal 2018 gu 17 Lùnastal 2018
Cosgais: £260 (£180 do dh’oileanaich)

Gheibhear am fiosrachadh gu lèir air làrach-lìn Sabhal Mòr Ostaig. Ma tha ceistean sam bith agad, cuir fios gu SMO, no thugamsa tro DM air Twitter @alisonlang, agus bidh sinn toilichte do chuideachadh.