*** Aberdeen May Festival ***

Celebrate the Gaelic Books Council’s 50th anniversary at the Aberdeen May Festival with an exhibition and readings by award-winning authors Alison Lang and Sandy NicDhòmhnaill Jones.

Ticket Price: FREE/Booking Required – click here to book now
Venue: Linklater Rooms
Time: 6.00f, Dihaoine 25 May 2018

’S e sgrìobhadair ùr agus inntinneach ann an saoghal na Gàidhlig a th’ ann an Sandaidh NicDhòmhnaill Jones. ’S ann a’ sìor àrdachadh a tha a cliù mar bhàrd agus i air duaisean bàrdachd a bhuannachadh, nam measg sin Duais Bàrdachd Bhaile na h-Ùige 2013, agus Duais Chol. Eoghain Uí Néill ann an 2014. Tha dachaigh aig Sandaidh ann an Uibhist agus tha dlùth cheangal aice
ri Innse Gall. ’S e seinneadair, clàrsair agus òranaiche a th’ innte, aig a bheil mòr-urram do chruthan traidiseanta na bàrdachd, ach tha i a’ cheart cho comasach le saor-rannaidheachd.

Tha Alison Lang air cliù a chosnadh mar sgrìobhadair nobhailean agus sgeulachdan goirid sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Bidh i cuideachd a’ sgrìobhadh dràma airson telebhisean, rèidio agus
àrd-ùrlar. Chaidh na leabhraichean aice ainmeachadh air geàrr-liostaichean nan duaisean Dhòmhnaill Mheek agus Comann na Croise. Chaidh an nobhail ùr aice, Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan, a chur air bhog le Luath Press anns a’ Mhàirt 2018.

Poet, singer and harpist Sandy NicDhòmhnaill Jones is a versatile and intriguing new voice in Gaelic poetry, winning Scotland’s Wigtown Poetry Prize in 2013 and Ireland’s Col. Eoghain Uí Néill Prize in 2014. Sandy has a home in South Uist and strong affinities with the Hebrides, reflected in her latest collection, Crotal Ruadh / Red Lichen.

Alison Lang is a celebrated novelist and short story writer in Gaelic and English, who also writes drama for television, radio and stage. Her books have been shortlisted for Donald Meek and Saltire Society awards. Her latest novel, Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan (The Little Boy
who Listened at Doors), was launched by Luath Press in March 2018.

This event is sponsored by Comhairle nan Leabhraichean | The Gaelic Books Council

Book signing afterwards: 7.00pm, May Tent, King’s Lawn