An Claigeann aig Damien Hirst

Chuir Clàr an cruinneachadh seo ri chèile airson sgrìobhadh ùr le 21 sgrìobhadairean a thaisbeanadh ann an trì leabhraichean. Tha An Rathad Dhachaigh le Alison san dàrna leabhar.

An Claigeann aig Damien Hirst (Damien Hirst’s Skull) is a collection of new writing by 21 writers in three volumes. Alison’s story, An Rathad Dhachaigh (The Homeward Road) is in volume 2.